Program forår 2023

Kære medlemmer

Som I sikkert har bemærket, har Jørgen udsendt nyhedsbrev. Det første i en række. 1000 tak til Jørgen for initiativet.
Her har man bl.a. kunnet læse, at vi i foråret har valgt at droppe gennemgangen af billeder til aflevering. Dette har givet plads til nogen spændende foredrag, som vi håber I tager godt imod. Ved disse foredrag er det aftalt med Stevns Fotoklub at de også er meget velkomne.

De seneste 3 år har vi i lighed med tidligere år skullet være vært ved en Region Nord dommeraften. I 2020 blev det aflyst i sidste øjeblik pga. nyindførte Corona restriktioner. I 2021 blev præsentationen virtuel, og i 2022 blev det aflyst da dommeren havde fået Corona. Ny prøver vi igen den 7. marts. og håber på en god aften i Borup Kulturhus.

I programmet gælder:
Sort skrift markerer ordinære klubaftner – alle klubaftner starter kl. 19 med mindre andet er angivet.

Blå skrift markerer andre aktiviteter, f.eks. Region Nord aktiviteter.
Papirbilleder til RN Foto afleveres til Steen

Betaling for deltagelse i RN Foto konkurrencer foregår samlet, og koordineres af Steen, som opkræver fra de enkelte deltagere.

Venlig hilsen
Steen Jensen

Januar

Paul Erik Thomsen. Nr 1 i den medlemsbedømte digital konkurrence

02/01 2023 – Upload start til RN Nord, Papir 2

03/01 2023 – Dommeraften K5

17/01 2023 – Foredrag af Jonas D. Madsen, Næstved Fotoklub. Jonas vil fortælle om sin karriere og vise nogle af sine interessante billeder. Desuden vil han komme ind på, hvordan man kommer til at deltage i internationale konkurrencer.

31/01 2023 – Aflevering K6 – Emne: Eufori – Markant ytring af glæde, ses f.eks. i sport
Paul Erik snakker om og demonstrerer de nyeste funktioner i Photoshop og Lightroom

Sidste frist for aflevering af RN Foto Papir, 2 til Steen

Februar

Jørgen Christensen. Nr 2 i den medlemsbedømte digitale konkurrence

13/02 2023 – Region Nord, Serier – upload start

14/02 2023 – Medlemmerne har på forhånd fået tilsendt 3 Raw billeder til redigering. Giv den fuld gas og slip fantasien løs. Denne aften ser vi resultatet af anstrengelserne.

28/02 2023 – Dommeraften K6

Marts

Jørgen Christensen. Delt 3. plads i den medlemsbedømte digital konkurrence

07/03 2023 – RN Nord Papir 2, bedømmelse i Borup Kulturhus.
Afsæt aftenen, da vi får brug for frivillige til opstilling af stole, salg mv.
Medbring endvidere billeder til Serier.

14/03 2023 – Foredrag om droner med Louis Eriksen. Louis er en ung mand der brænder for foto, og har blandt andet kastet sig over de muligheder som en drone kan give. Læs om ham på Koegedrone.dk

28/03-2023 – Aflevering K7 Emne: Abstrakt arkitektur – Når et aktitektur billede har været udsat for et fotoprograms “filterunivers” kan resultaterne vise sig at være overraskende. Slip fantasien løs.
Portræt aften. Michael Dyrberg medbringer udstyr og vi eksperimenterer med lyslægning. Medbring kamera med passende objektiv.

April

Torben Boetius. Delt 3. plads i den medlemsbedømte digital konkurrence

11/04 2023 – Foredrag med Lars Hylleberg. Se hans flotte hjemmeside: https://www.larshylleberg.com/

25/04 2023 – Dommeraften K7

Endvidere er der bedømmelse af Serier i Region Nord.

Maj

Mikael Dreyer. Delt 3. plads i den medlemsbedømte digital konkurrence

09/05 2023 – Aftentur – Københavns broer

23/05 2023 – Generalforsamling med efterfølgende spisning
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag (skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen)
5. Valg til bestyrelse
På valg er Bjarne Skov, Michael Dyrberg og Torben Boetius samt 2 suppleanter (Harry plus en ny), en revisor (Paul Erik) og en revisor suppleant.