Program efterår 2022

Som det blev nævnt ved generalforsamlingen i maj, var vi ved at undersøge muligheder for, om vi skulle flytte vore klubaftner til Køge området.
Vi har fået tilbudt at benytte Køge Spejderhus, og ved besøg på stedet har vi konstateret, at det på stort set alle punkter matcher eller overgår det vi har i Borup. Bl.a. har lokalet en form, der gør at alle kan sidde med front samme vej.
Adressen er Køge Spejderhus, Marksvinget 22, 4600 Køge.

Vi har haft lidt problemer med hjemmesiden. Den har været hacket, med efterfølgende tab af nogle sider og noget funktionalitet. Derefter holdt den op med at virke, kom op igen, og holdt igen op med at virke. Jeg vil gerne takke Søren Risager for hans støtte med udvikling og drift af den gamle hjemmeside gennem mange år. Det har været en stor hjælp, men nu er tiden inde til lave en ny side. Dette er den spæde start, men fremover vil vi vise de bedste billeder fra konkurrencerne, og medlemsgallerier. Jeg er ved at finde den bedste måde at gøre dette på.

Den 10. maj havde vi en tur til Faxe Kalkbrud. Det havde været tørke i flere måneder, men det sluttede netop denne aften. Med andre ord, så styrtede det ned det meste af aftenen. Det begrænsede de fotografiske udfoldelser den aften, men der var dog nogle få der begav sig ned i “hullet”.
3 digitale billeder fra turen til Faxe den 10. maj – eller et senere besøg på stedet – udgør K1, og de bedømmes af medlemmerne, som meddelt af Paul Erik via mail.

I programmet gælder:
Sort skrift markerer ordinære klubaftner –

Blå skrift markerer andre aktiviteter, f.eks. Region Nord (RN Foto).
Papirbilleder til RN Foto afleveres til Steen

Betaling for deltagelse i RN Foto konkurrencer foregår samlet, og koordineres af Steen, som opkræver fra de enkelte deltagere.

Venlig hilsen
Steen Jensen

August

Foto: Steen Jensen

Sort skrift markerer klubaftner.

01/08 22 Upload start til RN Foto Papir 1. Se mere på www.rnfoto.nu

16/08 22aktivitet flyttet til 30/08 22

Billeder fra Faxe og omegn – K1: 
De kan tages på vores ”sommertur” eller senere. Der afleveres 3 digitale billeder, som sendes til Paul Erik inden 1. august. Forud for denne aften har Paul Erik talt sammen og rangeret billederne ud fra medlemmernes bedømmelse, og vi gennemgår billederne.
30/08 22 – Gennemgang K2 – emne: Bildetaljer – Gå tæt på nogle detaljer på en bil, indvendigt eller udvendigt.
Billeder til emnerne skal være taget efter 26. marts 2022, hvor emnerne blev offentliggjort.

September

Foto: Lars Kleist – Fuck Cancer


13/09 22 – Aflevering K2 – 
Det var planlagt at Bjarne og Jørgen skulle give et oplæg. Dette udsættes til et senere tidspunkt.
I stedet har Jørgen lavet en aftale med fotografen Christine Louw.
Hun vil komme og fortælle om sig selv og vise nogle af sine fremragende billeder.I sit foredrag vil hun fokusere på, hvordan hun tilrettelægger sit arbejde med forskellige opgavetyper.
Hun spænder vidt i sine udfordringer, lige fra konkrete firmakataloger over bryllupsfotografi til kreative, fantasifulde fotografier fra naturen.
Man kan træffe hendes billeder på forskellige udstillinger, bl.a. i Folkloremuseet i St. Heddinge.
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål, såvel om baggrunden for hendes fotografiske praksis og helt konkret om hendes kameraudstyr.
Endelig er det planen, at hun medbringer printede udgaver af nogle af billederne, som man får lejlighed til at kigge nærmere på.
Link til Christines hjemmeside: https://louwfoto.dk

Sidste chance for aflevering af RN Foto – Papir 1 til Steen. Se detaljer på www.rnfoto.nu

19/09 22 Sidste frist for upload og aflevering af Papir 1 personligt til RN Foto’s billedsekretær

26/09 22 Upload start til RN Foto – Digital

27/09 22 – Gennemgang K3 – Emne: Rust – Indfang rusts mange former og farver

Oktober

Foto: Bob Walker

11/10 22 – Dommeraften K2 – aflevering K3.

17/10 22 Upload til RN Foto – Digital – slutter

25/10 22 – Aften fotografering i København – Carsberg byen. De der ønsker at få et par timer med dagslys, aftaler mødested – f.eks. Carlsberg Station kl- 16.30. Ellers mød op samme sted kl. 18.30. Solen går ned ca. 17.45.

26/10 22 kl. 19.30 – Dommeraften Region Nord, Papir 1 – Torstorp Skole, Torstorpvej 1, 2630 Taastrup

Foto: Jørgen Christensen


08/11 22 – Dommeraften K3

21/11 22 – Dommeraften Region Nord – Digital

22/11 22 – Gennemgang K5 – Emne: Våd – Våde skabninger eller genstande, der har været udsat for vand/regn

Foto: Paul Erik Thomsen


06/12 22 – juleafslutning – aflevering K5 – resultat af ekstra digital konkurrence (K4)

Vi mødes igen efter nytår – tirsdag den 3. januar