Konkurrence regler

Sæsonen 2022-23

Klubkonkurrencerne løber over hele sæsonen fordelt med ca. 3 afleveringer i efteråret og 3 i foråret.Det primære formål med konkurrencerne er at få gjort billeder helt færdige, og vise dem frem i klubben og for en dommer udefra. Det er helt op til det enkelte medlem at vælge at deltage i konkurrencerne. At deltage er en god øvelse i at få arbejdet i dybden med billederne og få respons på dem. Dommeren kommenterer billederne på dommeraftenen.Dommeren ordner billederne i den rækkefølge han/hun bedst kan lide. Billeder der bliver placeret blandt de 15 bedste får point. Billede nr. 15 får 1 point, nr. 14 får 2 point o.s.v. Når vi når til 3. pladsen får billedet 14 point, 2. pladsen får 17 point og 1. pladsen 20 point.Et billede der har fået point må aldrig bruges igen i klubkonkurrencer, heller ikke i en anden kategori. Der er dog én undtagelse. Et billede der har fået point som en del af en serie må bruges igen som enkeltbillede. Omvendt må et enkelt billede der har fået point bruges igen som en del af en serie. En serie kan bestå af 2-6 billeder. Serier kan afleveres i alle kategorier.

Der er i 2 separate kategorier. Den digitale (frit emne) og Papir (bundet emne). Emnerne for en sæson offentliggøres i foråret inden sæsonstart i august.

Papirbilleder skal også afleveres digitalt. Dette er er for at alle bedre kan se billederne på afleverings- og dommeraftener. Dommeren får ikke de digitale udgaver af papirbillederne. Dommeren bedømmer kun papirbillederne. De digitale versioner er kun til vores eget brug.

De digitale versioner af papirbillederne samt billederne til den digitale aflevering sendes til billedsekretæren (Paul Erik) med mail senest kl. 16 på afleveringsdagen.
Paul Erik har email pauthoms @ gmail.com (fjern de blanke før og efter @). Titel i mailen skal være “KFK K1” hvor 1 tallet angiver at det er konkurrence 1. 
På denne måde undgår vi det stress det er at få samlet det sammen fra alle på afleveringsaftenen. Max Størrelse 1920 x 1080 pixels, jpg format.

Navngivning

For at lette billedsekretærens arbejde mest muligt er det vigtigt, at vi koder filnavnene rigtigt

De enkelte kategorier markeres med et bogstav først i filnavnet:

d = digital

p = papir

Efter koderne for kategori (ovenstående) kommer medlemsnummeret som 3 cifre og til sidst billednummer “a” og “b” hvis der er 2 billeder indenfor samme kategori. 

Hvis der afleveres serie, tilføjes f.eks. s2-6, hvor 2 er billednummeret i serien, og 6 er antal billeder i serien. 

Ved det digitale emne billede, kan man evt tilføje emnet som en del af filnavnet. F.eks. e099s1-3-leg med farver.jpg, hvor der tillige er tale om en serie. På samme måde kan man angive en billedtitel hvis det ønskes – f.eks. d099a-Bil på afveje.jpg

Sidst i filnavnet, angives konkurrencenummer, f.eks. K3.

Her er et par eksempler:

p099aK3.jpg

p099bs1-3K3.jpg, p099bs2-3K3.jpg, p099bs3-3K3.jpg

d099a-Bil på afvejeK3.jpg

d099bK3.jpg

Papirbillederne mærkes med samme navn på bagsiden af printet som de digitale filer og ikke blot som før med medlemsnummer. Hvis der afleveres papir serier skrives på bagsiden udover filnavnet også “Serie 1 af x” (hvor x er antallet af billeder i serien).

De digitale billeder afleveres i JPG format, bedst i sRGB. Vort TV er i 4k opløsning – 3840 pix bred og 2160 pix høj. Er billedet mindre på én eller begge leder, vil der blot komme sort udenom – intet problem. Er billedet større på én eller begge leder, bliver det automatisk tilpasset til “hullet” proportionalt – intet problem.

Det er dog bedst ikke at overskride størrelsen 3840 bred x 2160 høj.

Til hver aflevering må afleveres følgende:

Digital – frit emne: 2 billeder. Ved serier navngives filerne efter ovenstående princip, f.eks “d108as1-3K3”.Papir – bundet emne: 2 billeder. Billedet mærkes med digitalt filnavn på bagsiden og ved serier tillige “Serie 1 af x” (hvor x er antallet af billeder i serien). 

Generelt – Papir billeder monteres på karton max 30 x 42 cm, men det er intet krav. Tænk dog på, at et pænt opklæbet billede altid præsenterer sig bedre end et løst print. Hvis du afleverer billeder, hvor der kan være den mindste tvivl om, hvordan dommeren skal vende dem, så tegn en pil på bagsiden der viser hvad der er op.

Alle papirbilleder afleveres også i en digital version som beskrevet ovenfor. De digitale billeder mailes til billedsekretæren senest på afleveringsdagen kl. 16.

Er I i tvivl om disse nye regler for navngivning, så tøv ikke med at henvende jer til en fra bestyrelsen.