Bestyrelse

Formand og kontakt person
Steen Jensen

Kasserer
Bjarne Skov

Billedsekretær
Paul Erik Thomsen

Sekretær
Michael Dyrberg

Bestyrelsesmedlem
Torben Boetius

Suppleant
Harry Persson

Desuden har vi et nyhedsbrev som redigeres af
Jørgen Christensen